• Postadres:
  Postbus 737
  3300 AS Dordrecht

  Bezoekadres:
  Wolwevershaven 30P
  3311 AW Dordrecht
  Telefoon: 078-6111030
  Mailadres: info@fgbfacilitygroup.nl

 • Inkoop

  Een met zorg uitgevoerd inkoopproces draagt bij aan het behalen van het beste resultaat. Door het inkoopproces op een zorgvuldige manier te doorlopen, selecteert u altijd de leverancier die past bij uw organisatie en de beste kwaliteit levert tegen een zo laag mogelijke prijs. In de rol van sparringpartner, adviseur en procesbegeleider begeleiden wij opdrachtgevers bij inkooptrajecten.

  Wij hebben ervaring met het inkopen van individuele facilitaire services (Single Sourcing). Wij begeleiden regelmatig (Europese) inkooptrajecten van facilitaire producten (bv. drukwerk, kantoorartikelen, sanitaire artikelen etc.) en facilitaire diensten (bv. schoonmaak, catering, beveiliging, receptiediensten etc.). In sommige gevallen bundelen we meerdere producten en/of diensten (Multi Sourcing), bijvoorbeeld om het aantal leveranciers te beperken of om inkoopefficiëntie te behalen.

  Na een lange traditie van het uitbesteden van individuele facilitaire producten en/of diensten is een duidelijke tendens merkbaar om tot integrale outsourcing van facility services te komen. Soms uitgebreid met een deel van de aansturing en coördinatie van deze services via het uitbesteden van het facilitair management (‘hoge knip’). Via een gedegen inkoopproces is FGB in staat gebleken integrale outsourcingstrajecten gedegen en efficiënt te begeleiden en succesvol af te ronden.