• Postadres:
  Postbus 737
  3300 AS Dordrecht

  Bezoekadres:
  Wolwevershaven 30P
  3311 AW Dordrecht
  Telefoon: 078-6111030
  Mailadres: info@fgbfacilitygroup.nl

 • Organisatieadvies

  Wij helpen organisaties na te denken over het verder optimaliseren en professionaliseren van hun facilitaire organisatie. Thema’s als in- en outsourcing, kostenbesparingen en flexibiliseren zijn aan de orde van de dag. Wij zijn ervaren in het ondersteunen van uw organisatie bij het voorbereiden van dergelijke strategische vraagstukken.

  Wij worden vaak gevraagd om een Businesscase te maken, of te adviseren over het flexibiliseren van facilitaire organisaties. Dit doen wij door de haalbaarheid en mogelijkheden te onderzoeken en de financiële en personele consequenties van verschillende mogelijke scenario’s uit te werken en financieel te onderbouwen. Aan de hand van uw algehele bedrijfsfilosofie, visie en doelstellingen worden uitgangspunten geformuleerd voor de toekomstige inrichting en ontwikkeling van uw facilitaire organisatie.

  Wij zijn benieuwd hoe u uw facilitaire organisatie heeft ingericht en kijken samen naar mogelijkheden om uw organisatie verder te professionaliseren. Heeft u weleens gedacht aan het inrichten van een regie-organisatie of zelfs het verzelfstandigen van uw facilitaire organisatie? Of het nu gaat om efficiëntere inzet van uw team, het zoeken naar besparingsmogelijkheden of flexibilisering van uw dienstverlening; wij gaan met u in gesprek en leggen u de mogelijkheden voor.