• Postadres:
  Postbus 737
  3300 AS Dordrecht

  Bezoekadres:
  Wolwevershaven 30P
  3311 AW Dordrecht
  Telefoon: 078-6111030
  Mailadres: info@fgbfacilitygroup.nl

 • Bouwmanagement

  De kracht van FGB Facility & Real Estate ligt in onze facilitaire benadering van bouwtrajecten. Wij kijken uitdrukkelijk voor wie er gebouwd of gerenoveerd wordt én naar het uiteindelijke gebruik, het doel en de functie van de huisvesting. Wij kijken met ons facilitaire expertise en met oog voor de exploitatie naar het bouwontwerp, zodat alle facilitaire en functionele aspecten meegenomen worden in het proces. Zo voorkomen we dat u ná de bouw met een pand zit met torenhoge kosten voor het beheer en onderhoud, door er tijdens het ontwerp al rekening mee te houden. Maar ook functioneel wordt een ontwerp getoetst aan het uiteindelijke gebruik en visie, waardoor de huisvesting prima zal aansluiten bij de (toekomstige) bedrijfsprocessen.

  Wij kunnen u helpen met het maken van inrichtingsvoorstellen, vlekkenplannen en sfeerschetsen. Wij kunnen u in de voorbereiding of tijdens de bouw adviseren, toezicht houden tijdens de bouw of de totale directievoering overnemen. Kortom ieder aspect uit het bouwtraject van ontwerp tot en met oplevering!